søndag, september 07, 2008

Mitt Favoritt-dikt...

Jeg synes dette diktet er så vakkert...Du ska itte trø i graset

Du ska itte trø i graset
Spede spira lyt få stå
Mållaust liv har å ei meining
Du lyt sjå og tenkje på
På Guds jord og i hass hage
E du sjøl eit lite strå

Du ska itte røre reiret
Reiret er ei lita seng
Over tynne bån brer erla
Ut si vare varme veng
Pipet i den minste strupe
Ska bli kvitring over eng

Du ska itte setti snuru
Når du sir eit hara-spor
Du ska sjå deg for og akte
Alt som flyg og spring og gror
Du er sjøl ein liten veik en
Du treng sjøl ein storebror

Einar Skjæraasen

Ingen kommentarer: