fredag, februar 20, 2009

Fint besøk...

Min kjære Nusse-mann hadde i går denne staselige damen (eller er det kanskje en ung mann?) med seg hjem fra jobb. Først sa han at han hadde lukket den inn på soverommet vårt i mangel av bedre idèer, men det var heldigvis bare en rampestrek-løgn for å more seg ved synet av mitt skrekkslagne ansiktsuttrykk. Den stakkars svanen var blitt funnet i meget dårlig forfatning av noen fortvilte mennesker, og nå så dessverre fremtidsutsiktene riktig så ille ut. Var svanens dager talte? Ville det bli svanesteik til middag? Eller var det kanskje Odette fra Svanesjøen, som utslitt hadde segnet om, etter å ha lett land og strand etter sin kjære Prins Siegfried? Uansett; etter litt kjærlig forpleining med mat og drikke, kom den seg. Nå bor den altså i garasjen, og der skal den få restituere seg med antibiotika og god mat før den snart igjen kan spre sine vinger og gli elegant ut på vannet der den ble funnet. Det ser ut til at denne historien kan ende godt.
Knoppsvane Cygnus olor
.
Habitat: langs kysten, i innsjøer og elver.
Voksne knoppsvaner har hvit fjærdrakt og blir cirka 125-170 cm lange. Vingespennet er gjerne omkring 200-240 cm og vekten cirka 9-12 kg i snitt (avhengig av kjønn). Ungfuglene har gråbrun fjærdrakt. Knoppsvaner lager et kraftig vingesus når de flyr.
.
Utbredelse
Trolig stammer den Vest-Europeiske bestanden fra fugler som ble innført og satt ut på 1600- og 1700-tallet.
I Norge finner man den først og fremst på Østlandet sør for Mjøstraktene. Den norske bestanden består av ca. 500 par, hvorav de grunne områdene rundt Tyrifjorden og utløpet av Storelva ser ut til å tiltrekke seg den største andelen fugler.
Knoppsvanen er en av tre svanearter som lever i Norge. De to andre artene er sangsvane og dvergsvane. Knoppsvanen er Danmarks nasjonalfugl.
.
Atferd
Knoppsvaner har et ganske uregelmessig trekkmønster, men trekker som regel ut mot kysten om vinteren. Lever av vannplanter og smådyr som beites fra bunnen. De beste hekkeplassene er grunne innsjøer med mye vegetasjon. Man kan derfor anta at økt tilsig av næringssalter fra jordbruket og tilgroing av mange ferskvann har gitt knoppsvanene bedre levevilkår. De fleste parene hekker i ferskvann, men langs sørlandskysten hekker mange i typiske brakkvannsområde, i viker og bukter.
I begynnelsen av mai legger hunnen 4-7 grågrønne egg som klekkes etter en drøy måned.
Knoppsvaner kan bli svært tamme og er derfor populære fugler å sette ut i parker.

Knoppsvaner ble fredet i Norge i 1899, og det har ikke vært åpnet for jakt på denne fuglen siden.
(kilde: wikipedia.no)
.
1 kommentar:

Borte Bra - Hjemme Best sa...

Oj det var en stor fugl..

Takk for hilsen på bloggen :)

Du og du så mye lekkert det var her inne ;) Jeg tar gjerne en muffins ;)

:)Anette